Uusi asia jä pitkäkestoiseen muistiin keskimärin vasta.
Tavujen lihoituksessa sanoiksi on sama idea, mutta lukeminen etenee ylhältä alaspäin.
Kirjain-ännevastaavuus on suomen kielessä perustaito.
Kirjainharjoitukset kotona ovat selkeä kotiläksy.Toistoa tarvitaan tässä taidossa paljon, mutta se tuottaa tulosta.Parin tai opettajan kanssa vuorokeskusteluna lukeminen on myös hyvä harjoitus.Aluksi on hyvä ottaa yksinkertaisia harjoituksia, esitetän pantomiimina arkipäivän tilanteita, ammatteja, koulupäivän asioita.DivEdissä kulttuurilla tarkoitetaan sekä kulttuurisia käytänteitä että kulttuuri-identiteettiä.Kun opiskelluista kirjaimista alkaa saamaan helposti sanoja (5-10 näitä voi kirjoittaa ruudutettuun paperiin tavuittain (aluksi vain 2-tavuisia sanoja).Vihjeitä: 1) Tehdän jotakin peräkkäin (sanotaan oma nimi, sanotaan numerot vuorotellen järjestyksessä, taputetaan tai soitetaan kehon soittimilla jokin lyhyt rytmi.Lukemaanopettamisvaiheessa äng-änteeseen ei ole tarpeen käyttä kohtuuttomasti aikaa.Tai oppilas etsii kirjan kuvasta tai keksii itse esimerkiksi r-kirjaimella alkavia sanoja ja kirjoittaa niitä vihkoonsa.Opettajan pitä myös tiedostaa ero arkikielen ja koulun kielen välillä.Luetunymmärtäminen tulee mahdolliseksi, kun sanavarasto karttuu.Tavupalkeissa uusi michael wattson poker änne liitetän aikaisemmin opittuihin änteisiin.Tämä ei ole lukutaidottomalle selvä, vaan tekeminen saatetaan aloittaa, mistä vain ensimmäinen tyhjä sivu blackjack rules no dealer löytyy.
Tarkoituksena on myös oppia yhtä aikaa sekä isot että pienet kirjaimet.
Opettele myös kirjain-ännevastaavuudet ja käytä niitä aina kirjaimia luettaessa.Kuvista voi etsiä sanoja, joissa on uusi änne.Kirjassa on tarkoituksella melko suppea otos kellon opetusta.Oppilaat harjoittelevat kirjaimen piirtämistä aluksi mallin pälle, sitten viivastolle (kirjaan, monisteeseen, vihkoon).Kun oppilaat oppivat idean sekä enemmän kirjaimia, ruutuja kannattaa lisätä.Monikielisyys on rikkaus, yksi tärkeä kielitietoisen opettajan ominaisuus on koulun monikielisyyden arvostaminen ja oppilaiden äidinkielten näkeminen oppimisen resurssina.Myös koululla on omat kulttuuriset käytänteensä.Lukutaidoton nuori tai aikuinen saattaa saada kynän käteensä ensimmäisiä kertoja elämässän vasta saavuttuaan Suomeen.Ohjaa oppilaitasi oikeaan kynäotteeseen.Hyödynnä myös kirjan sisäkannessa olevaa kalenterisivua ahkerasti.Mikrokulttuurin rakentumiseen vaikuttaa myös ympäröivän yhteiskunnan makrokulttuuri ja globaalit ilmiöt.Huomaa, että kirjaimen nimi ja änne ovat eri asia.Tästä ei ole muistutusta erikseen kirjan sivuilla, vaan opettajan on itse huomioitava sanelut opetusta suunnitellessaan.Hyvä istuma-asento on myös tärkeä opettaa.Kirjaimen piirtäminen kaverin selkän.Kynän käyttöä tulee hajoitella paljon!
Vihkoläksyt ovat sopivassa märin hyviä kotitehtäviä sekä itsenäisen työskentelyn tehtäviä tunnilla.
Arkikieltä vai koulun kieltä?Kulttuuri-identiteetti, kulttuuri-identiteetti rakentuu monista eri ulottuvuuksista: etnisen taustan lisäksi identiteettiä märittä muun muassa sukupupuoli, seksuaalinen suuntautuminen, ikä, sosioekonominen tausta, katsomus ja niin edelleen.
Välillä vihko saattaa olla jopa ylösalaisin.
Asiaa voi havainnollistaa taulukuvaparien kenkä kengät, rengas - renkaat, sänky- sängyt avulla.