Lisaks teise küsimusega kogutud punktidele võidab teise küsimuse võitnud võistkond 100 euro värtuses Eesti Loto kiirloterii pileteid.
Eesti Loto lotovõidud on tulumaksuvabad.Võistkonna liige ei ole salvestuse päevaks vähemalt 16-aastane.Lemmikpilet on mängija poolt mängukeskkonnas salvestatud pilet.Igal esmaspäeval kell.30 toimub sõltumatu vaatleja juuresolekul stuudiomängu registreerunud mängijate vahel loosimine, mille tulemusel selgitatakse välja 10 stuudiomängu kandidaati (edaspidi kandidaat).Diagonaalidemäng: loositakse järgmised 5 numbrit ja selle mängu võitjateks on mängijad, kes said 38 numbri loosimise käigus täis ruudustiku mõlemad diagonaalid.Kui stuudiomängu loositud kandidaadiga ei saada loosimise päeval ühendust, kantakse protokolli vastav märge ning Eesti Loto võtab järgmisel päeval ühendust järjekorras järgmise kandidaadiga.Stuudiomängus osalemise eelduseks on Bingo loto TV-märkidega pilet.Kapteni poolt raharattalt keerutatud rahasumma lisandub tavamängu võidule vaid juhul, kui võistkond kogub lõpumängus vähemalt 200 punkti.Neljandal kandidaatide loosimise nädalal võib Eesti Loto vajadusel kutsuda salvestusele 14 kaptenit.Eesti Loto komisjon võib oma otsusega võistkonna diskvalifitseerida mistahes muul mõjuval, ülal mitteloetletud põhjusel.Salvestuspäev algab märatud kohas ja kellaajal kaptenite registreerimisega, mille eelduseks on kogu võistkonna kohalolek registreerimise hetkel.Ülekande aluseks on korrektselt täidetud ja allkirjastatud avaldus, mis on jõudnud Eesti Lotosse hiljemalt 10 töpäeva jooksul arvates saate salvestamise kuupäevast (k.a punktides.5,.6.2 kirjeldatud juhtudel).Esmakordselt on Bingo loto loosimine international lotto promotions prize award dept Kanal 2 kavas.Stuudiomängus osalemise tingimused.1. .Helisignaal annab teada, kui sama vastust on juba pakutud ja mängija peab pakkuma uue vastuse.
Viigi korral küsitakse kaptenitelt lisaküsimus sarnaselt neljandale küsimusele.Kui võistkond on pakkunud kolm korda valet vastust, saab vastamisõiguse vastasvõistkond.Juba registreeritud asendusmängija loobumisel on kaptenil võimalik märata uus asendusmängija või kinnitada enda stuudiomängus osalemine kuni salvestusele eelneva kolmapäeva kella.00-ni.Loosimine, loosimine toimub igal kolmapäeva õhtul ja kantakse üle TV3-s algusega kell.00.Esimeses (B) tulbas on alati numbrid (suvalises järjekorras) vahemikus 115, teises (I) tulbas on numbrid vahemikus 1630, kolmandas (N) tulbas on numbrid vahemikus 3145, neljandas (G) tulbas on numbrid vahemikus 4660 ja viiendas (O) tulbas on numbrid vahemikus 6175.Internetist või mobiiltelefoni vahendusel ostetud lotopileti võit suuruses kuni 2000 eurot makstakse Eesti Loto veebikonto registreerimisel näidatud arvelduskontole kümne töpäeva jooksul alates loosimisele järgnevast päevast.B) Kui kiiremini nuppu vajutanud kapteni vastus pole kõige populaarsem, saab vastamisõiguse vastasvõistkonna kapten.Asendusmängija hilisemal loobumisel kaotab kapten võidusumma 35 eurot, õiguse stuudiomängus osaleda ning uut asendusmängijat märata.Üks lõpumängus osalev mängija lahkub stuudiost, et ei kuuleks esimesena lõpumängus vastava mängija vastuseid.Niimoodi toimitakse nädalast nädalasse, kuniks jackpot omaniku(d) leiab.Kui vastasvõistkond annab vastuse, mis on ka tablool, saavad nad endale selle küsimuse kõikide avatud vastuste punktid.
Mängija vastamise ajalimiidiks on 5 sekundit.
Loosimine kestab alati seni, kuni vähemalt ühel mängijal on täis kõik ruudud.