Kronan på odlarens verk : trädgårdens betydelse i uppbyggnaden av mönstergodset Trolleholm under 1800-talet.
Gustaf Bonde kom Trolleholm till denna släkt.
Tre olika namn har detta slott burit: Under medeltiden: Kattisnabbe, på renässansen: Eriksholm och slutligen på 1700-talet: Trolleholm.Inte heller hans söner bodde på Trolleholm.1856 eldhärjades slottets ladugård vilket fick till följd att arkitekten.Idag används slottet av företag för internutbildning och liknande aktiviteter opch bara en liten del av parken är öppen för allmänheten.Wiveka Trolles sonson, Gustaf Trolle-Bonde, tillträdde egendomen 1806 och förvandlade en ganska fattig byggd till ett modernt, välmående samhälle.Skåne 1 av Sven.Foto taget kalas poker av mig talet, de första årtiondena på 1700-talet förföll Trolleholm.Niels Trolles änka, Helle Rosenkrantz.När Otte (45) dog 1588 övertog hans änka Sophie Ottesdatter Brahe (32) skötseln av gården.Efter hans död 1770 ärvdes Trolleholm av hans dotter, änkan Fredrika Vivika Trolle, som varit gift med Gustaf Bonde (1682-1764).# Slott och herresäten i Sverige.Stora ladugårds- och ekonomi- samt skol- och fattighus byggdes.Bolaget ägs av Trolleholms Gods AB i gemenskap med Knutstorps Skog AB och Maltesholms Förvaltnings- Konsult.Liksom sin bror sysslade hon med astronomi, medicin och alkemi.
Efter det brändes slottet ner.
Libris 8891403 Trolle-Bonde, Carl (1905-1907).Förutom att äga Eriksholm ägde han även Bjersjöholm, Barsebäck, Värpinge och Stora Herrestad för att nämna de största.1680 inköptes godset av danska riksrådet.Av svenskarna blev han dömd som förrädare och in effigie bränd på torget i Malmö.1800-talet, efter Fredrika Vivika Trolles död 1806 gick slottet över till hennes sonson, Gustaf Trolle-Bonde (1773-1855).En del av slottets rum hyrs ut till företag som köpt andelar.Antalet arrendegårdar har successivt minskats under åren.Trollehom har varit inspelningsplats för: » Stjärnorna på slottet (2005) » Stjärnorna på slottet (2007).Totalt finns idag omkring 50 000 volymer.De omges av fyra hörntorn med skyttegluggar och koniska huvar.Dessutom sina egna bolag Magnus Holme Fastighets AB, Advokatfirman Magnus Holme AB och Magnus Holme.Fredrik Wachtmeister som också sitter i styrelsen för Trolleholms Gods AB sitter också i styrelserna för Knutstorp Skog AB, Skåneskogens Utvecklings AB, Ramlösa Plantskola AB samt i Färs och Frosta Sparbank.Innehåll, trolleholms slott, 2016.
På äldre dagar blev Gustaf Trolle-Bonde blind.
Helle överlät gården till sin styvson Herluf Trolle, men eftersom gården var obeboelig efter branden valde han att inte bo där.Genom hans dotter Vivikas giftermål med greve.